Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 8. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các tử hoặc cụm từ thích hợp :....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các tử hoặc cụm từ thích hợp :

“Chất được phân chia thành hai loại lớn là… và… Đơn chất được tạo nên tử một… , còn… được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên”.

Đơn chất lại chia thành… và… Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với… không có những tính chất này (trử than chì).

Có hai loại hợp chất là : hợp chất… và… hợp chất…”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về Đơn chất - hợp chất - phân tử Tại đây

Lời giải chi tiết

“Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. Đơn chất được tạo nên tử một nguyên tố hóa học, còn hợp chất  được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Đơn chất lại chia thành kim loại và phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close