Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 20 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 20 VBT hoá 8. Tính phân tử khối của: a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5.....

Quảng cáo

Đề bài

Tính phân tử khối của:

a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5.

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4 H.

c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1 N và 3 O.

d) Thuốc tím (kali pemanhanat), biết phân tử gồm 1 K, 1 Mn và 4 O.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tử khối bằng tổng khối lượng của các nguyên tử trong phân tử đó.

Lời giải chi tiết

a) Phân tử khối của cacbon đioxit (CO­2): 12.1 + 16.2 = 44 đvC.

b) Phân tử khối của khí metan (CH4): 12.1 + 4.1 = 16 đvC.

c) Phân tử khối của axit nitric (HNO3): 1.1 + 14.1 + 16.3 = 63 đvC.

d) Phân tử khối của kali pemanganat (KMnO4): 1.39 + 1.55 + 4.16 = 158 đvC.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close