Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 9 VBT hoá 9. Sản xuất vôi sống CaO bằng cách nung đá vôi....

Quảng cáo

Đề bài

Sản xuất vôi sống CaO bằng cách nung đá vôi (thành phần chính là canxi cacbonat CaCO3).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Từ 1 tấn đá vôi có chứa 80% canxi cacbonat có thể sản xuất được bao nhiêu tấn vôi sống? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\eqalign{& m{\,_{CaC{O_3}\,nguyen\,\,chat}} = {{m\,{\,_{da\,\,voi\,}}\,.80} \over {100}} \cr
& \matrix{{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,CaC{O_3} \to {\rm{ }}CaO{\rm{ }} + {\rm{ }}C{O_2}} \hfill \cr {PTHH\,\,(gam)\;\;\;\;\;\;100\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,\,56\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;} \hfill \cr
{B\;\;(\tan )\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,\,\,\,\,\,0,8\;\;\;\;\;\;\;\; \to {{0,8.56} \over {100}}\;} \hfill \cr} \cr} \)

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài