Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 136 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 136 VBT hoá 9. Có ba dung dịch không màu gồm dd hồ tinh bột, dd saccarozo, lòng trắng trứng.....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Có ba dung dịch không màu gồm dd hồ tinh bột, dd saccarozo, lòng trắng trứng. Nêu cách phân biệt các dd trên.

Lời giải chi tiết:

TN1: Đun nóng cả 3 dd, thấy một dd có hiện tượng đông tụ đó là lòng trắng trứng.

TN2: Cho hai dd còn lại tác dụng với dd iotdd xuất hiện màu xanh  đó là hồ tinh bột.

Dung dịch còn lại là: saccarozo

Câu 2

Tính số gam dd NaOH 10% cần dùng để phản ứng vừa đủ với 15 gam axit aminoaxetic.

Phương pháp giải:

+) PTHH: NH2 – CH2 – COOH + NaOH → NH2 – CH2 – COONa + H2O

+) nNaOH = n axit aminoaxetic  => mNaOH => mdd NaOH 10%

Lời giải chi tiết:

Số mol axit aminoaxetic là: 15: 75 = 0,2 mol

PTHH: NH2 – CH2 – COOH + NaOH → NH2 – CH2 – COONa + H2O

nNaOH = n axit aminoaxetic = 0,2 mol

mNaOH = 0,2 . 40 = 8 gam

Khối lượng dd NaOH 10% là: (8.100) : 10 = 80 gam

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close