Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 7 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 7 VBT hoá 9.Hãy chọn đáp án đúng cho các bài tập sau đây. Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng được với:...

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy chọn đáp án đúng cho các bài tập sau đây.

Lưu huỳnh  đioxit (SO2) tác dụng được với:

A. nước, sản phẩm là bazo.                     

B. nước, sản phẩm là axit.

C. axit, sản phẩm là bazo.                       

D. bazo, sản phẩm là axit.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết tính chất hóa học của oxit Tại đây 

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Câu 2

0,05 mol Na2O tác dụng vừa đủ với:

A. 0,02 mol HCl.        C. 0,02 mol CaO.

B. 0,1 mol HCl.          D. 0,01 mol CaO.

Phương pháp giải:

+) Viết phương trình hóa học:

            Na2O + 2HCl→ 2NaCl + H2O

            Na2O + CaO→ không phản ứng

    +) Tính theo PTHH

Lời giải chi tiết:

Phương trình hóa học:

            Na2O + 2HCl→ 2NaCl + H2O

(mol) 0,05 →   0,1

Vậy 0,05 mol Na2O tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl

Đáp án B

Câu 3

Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng được với:

A. nước, sản phẩm là axit.                     

C. axit, sản phẩm là muối và nước.

B. nước, sản phẩm là bazo.                   

D. bazo, sản phẩm là muối và nước.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết tính chất hóa học của oxit Tại đây

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close