Giải bài thực hành 1 trang 96 SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu sau: Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc với thế giới và nhận xét.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

Tính t và nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức:

Lời giải chi tiết

Bảng: Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới (%)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Toàn thế giới

100

100

100

=> Nhận xét:

Giai đoạn 1985 -2004:

- GDP của Trung Quốc tăng nhanh và liên tục, gấp 6,9 lần (từ 239 tỉ USD lên 1649,3 tỉ USD).

- Tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới cũng tăng lên nhanh (từ 1,93% lên 4,03%).

-> Trung Quốc có vai trò và vị thế ngày càng cao trong nền kinh tế thế giới.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close