Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/ tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004

Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- B1. Nhận dạng biểu đồ:

Sử dụng kĩ năng nhận dạng biểu đồ, biểu đồ thể hiện giá trị tuyệt đối của một đối tượng, ta chọn biểu đồ cột đơn.

- B2. Vẽ biểu đồ:

Chú ý: tên biểu đồ, đơn vị, chú giải đầy đủ.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close