Bài tập 9 trang 59 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 59 VBT lịch sử 8: Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Châu Âu trong những năm 1929 - 1939, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

* Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức, vì:

- Đức có ít thuộc địa. Cần tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước, phát động chiến tranh để phân chia lại thị trường, thuộc địa.

- Giai cấp tư sản Đức dung túng, thỏa hiệp với chủ nghĩa phát xít.

- Phong trào đấu tranh chống phát xít diễn ra thiếu mạnh mẽ, chưa quyết liệt.

- Truyền thống quân phiệt tồn tại lâu dài ở Đức.

* Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp, vì:

- Pháp có nhiều thuộc địa, có thể trút gánh nặng khủng hoảng lên nhân dân thuộc địa và tiến hành các biện pháp cải cách trong nước.

- Phong trào đấu tranh chống phát xít diễn ra mạnh mẽ. Mặt trận nhân dân chống phát xít được thành lập rất sớm (tháng 5/1935).

- Truyền thống dân chủ tư sản tồn tại lâu dài, có xu hướng giải quyết khó khăn bằng biện pháp hòa bình, cải cách.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close