Bài tập 4 trang 58 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 58 VBT lịch sử 8: Năm thành lập của các Đảng Cộng sản

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền năm thành lập của các Đảng Cộng sản sau:

- Đảng Cộng sản Đức:

- Đảng Cộng sản Hung-ga-ri:

- Đảng Cộng sản Pháp:

- Đảng Cộng sản Anh:

- Đảng Cộng sản I-ta-li-a:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Cao trào cách mạng 1918 - 1923

Lời giải chi tiết

- Đảng Cộng sản Đức: tháng 12-1918

- Đảng Cộng sản Hung-ga-ri: 1918

- Đảng Cộng sản Pháp: 1920

- Đảng Cộng sản Anh: 1920

- Đảng Cộng sản I-ta-li-a: 1921

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close