Bài tập 8 trang 59 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 59 VBT lịch sử 8: Nội dung chủ yếu về các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung chủ yếu về các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

- Giai đoạn 1918 - 1923:

- Giai đoạn 1924 - 1929:

- Giai đoạn 1929 - 1939:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức cả bài, chọn lọc trả lời.

Lời giải chi tiết

- Giai đoạn 1918 - 1923:

+ Các nước châu Âu, kể cả nước thắng trận và bại trận, đều bị suy sụp về kinh tế.

+ Diễn ra cao trào cách mạng của giai cấp công nhân, dẫn tới sự thành lập của hàng loạt các Đảng Cộng sản.

- Giai đoạn 1924 - 1929:

+ Chính quyền tư sản các nước được củng cố địa vị thống trị.

+ Nền kinh tế các nước Châu Âu được phục hồi và phát triển trở lại.

- Giai đoạn 1929 - 1939:

+ Các nước tư bản lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - chính trị - xã hội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close