Bài tập 9 trang 29 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 29 VBT lịch sử 8: Chủ nghĩa đế quốc Đức có phải là "Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến" không?

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, chủ nghĩa đế quốc Đức có phải là “Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến” không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Đức.

Lời giải chi tiết

- Chủ nghĩa đế quốc Đức là “Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến”.

- Vì:

+ Tính “quân phiệt”: Mặc dù đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, nhưng Đức vẫn là nhà nước chuyên chế dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền.

+ Tính “hiếu chiến”: Thi hành những chính sách đối nội - đối ngoại phản động, hiếu chiến, như: tích cực chạy đua vũ trang, tăng cường xâm lược thuộc địa, Đức mong muốn phát động một cuộc chiến tranh để phân chia lại thị trường thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close