Bài tập 8 trang 29 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 29 VBT lịch sử 8: Tình hình chính trị và chính sách đối nội, đối ngoại của nước Đức

Quảng cáo

Đề bài

Tình hình chính trị và chính sách đối nội, đối ngoại của nước Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX được biểu hiện như thế nào?

- Về chính trị:

- Về đối nội:

- Về đối ngoại:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Đức.

Lời giải chi tiết

- Về chính trị: theo thể chế Liên bang. Mặc dù Quốc hội có Hiến pháp, Đức vẫn là nước chuyên chế dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền.

- Về đối nội: thi hành chính sách đối nội phản động.

+ Đề cao chủng tộc Đức.

+ Đàn áp phong trào công nhân.

+ Truyền bá bạo lực.

- Về đối ngoại:

+ Tích cực chạy đua vũ trang, đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

+ Phát động chiến tranh để chia lại thị trường và thuộc địa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close