Bài tập 11 trang 30 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 11 trang 30 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân làm cho nền kinh tế Mỹ cuối thế kỉ XIX đầu thế thế XX

Quảng cáo

Đề bài

Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mĩ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX phát triển nhanh chóng? Em hãy điền dấu x vào ô trống chỉ nội dung đúng.

☐ Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

☐ Thị trường trong nước không ngừng được mở rộng.

☐ Hàng hóa của Mĩ luôn có mặt khắp các thị trường trên thế giới.

☐ Mĩ có nhiều thuộc địa ở các châu lục.

☐ Biết ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật trong sản xuất.

☐ Biết lợi dụng nguồn đầu tư của châu Âu.

☐ Nước Mĩ không bị chiến tranh tàn phá nên có điều kiện hòa bình để phát triển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 4: Mĩ.

Lời giải chi tiết

Trả lời:

☒ Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

☒ Thị trường trong nước không ngừng được mở rộng.

☒ Biết ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật trong sản xuất.

☒ Biết lợi dụng nguồn đầu tư của châu Âu.

☒ Nước Mĩ không bị chiến tranh tàn phá nên có điều kiện hòa bình để phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close