Bài tập 9 trang 24 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 24 VBT lịch sử 7: Trong ba trong nguyên nhân dưới đây làm cho thương nghiệp thời Lê phát triển.

Quảng cáo

Đề bài

Trong ba trong nguyên nhân dưới đây làm cho thương nghiệp thời Lê phát triển, em chọn nguyên nhân nào, vì sao?

A. Thuyền buôn nước ngoài vào nước ta dâng sản phẩm quý lạ, xin trao đổi buôn bán.

B. Nhà nước đào thêm sông, đắp thêm đường, thống nhất tiền tệ.

C. Thủ công nghiệp trong cả nước phát triển, sản xuất được nhiều hàng hóa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ, suy luận trả lời.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

B. Nhà nước đào thêm sông, đắp thêm đường, thống nhất tiền tệ.

Vì: hoạt động giao lưu buôn bán có thể phát triển được cần có đường giao thông thuận lợi. Việc thống nhất tiền tệ là vô cùng quan trọng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close