Bài tập 11 trang 25 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 11 trang 25 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là không phù hợp

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là không phù hợp về biểu hiện tinh thần thượng võ và yêu thích hoạt động văn hóa dân gian của nhân dân ta:

☐ Vùng nào cũng có lò vật, trai gái đều chuộng võ.

☐ Người dân thích ca hát, nhảy múa và chơi các trò chơi dân gian.

☐ Tổ chức hát ca trù, giao duyên.

☐ Thích đua thuyền, đánh đu, kéo co, đấu vật,…

b) Hãy ghi tiếp những biến cố lớn diễn ra trong thời Ngô - Đinh - Tiền Lê vào chỗ trống của bảng dưới đây?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đã học, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a) ☒ Vùng nào cũng có lò vật, trai gái đều chuộng võ.

b)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài