Bài tập 10 trang 24 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 10 trang 24 VBT lịch sử 7: Hãy điền vào chỗ chấm các tầng lớp xã hội thời Đinh - Tiền Lê

Đề bài

Hãy điền vào chỗ chấm các tầng lớp xã hội thời Đinh - Tiền Lê trong các sơ đồ dưới đây?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Đời sống xã hội và văn hóa

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài