Bài tập 8 trang 52 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 52 VBT lịch sử 8: Xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết ở nước Nga

Quảng cáo

Đề bài

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết ở nước Nga đã diễn ra như thế nào? Điền dấu x vào ô trống trước những ý trả lời đúng.

☐ Thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu và thông qua Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất;

☐ Chính quyền Xô viết tuyên bố xóa bỏ các đẳng cấp xã hội và những đặc quyền của Giáo hội; thực hiện nam nữ bình quyền; các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, có quyền tự quyết và tự do phát triển;

☐ Nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt: ngân hàng, đường sắt, ngoại thương, hầm mỏ, trao cho công nhân quyền kiểm soát sản xuất,…

☐ Để nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh đế quốc, chính quyền Xô viết đã kí Hòa ước Bơ-rét Li-tốp (tháng 3-1918) với Đức;

☐ Suốt ba năm (1918-1920), nước Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1, 2:Xây dựng chính quyền Xô viết; Chống thù trong, giặc ngoài

Lời giải chi tiết

☒ Thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu và thông qua Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất;

☒ Chính quyền Xô viết tuyên bố xóa bỏ các đẳng cấp xã hội và những đặc quyền của Giáo hội; thực hiện nam nữ bình quyền; các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, có quyền tự quyết và tự do phát triển;

☒ Để nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh đế quốc, chính quyền Xô viết đã kí Hòa ước Bơ-rét Li-tốp (tháng 3-1918) với Đức;

☒ Suốt ba năm (1918-1920), nước Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close