Bài tập 10 trang 53 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 10 trang 53 VBT lịch sử 8: Vai trò của Lê-nin trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, Lê-nin có vai trò như thế nào trong việc dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

Lê-nin có vai trò vô cùng quan trọng đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười:

- Soạn thảo “Luận cương tháng tư”. Vạch rõ chủ trương, đường lối, phương pháp đấu tranh để lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

- Quyết định chuyển từ đấu tranh “hòa bình” sang “khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền” khi tình thế cách mạng chín muồi.

- Trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close