Bài tập 7 trang 36 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 36 VBT lịch sử 8: Tác dụng của văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Quảng cáo

Đề bài

Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống trước ý trả lời đúng về tác dụng của văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

 

Là cuộc đấu tranh chống lại chế độ phong kiến;

 

Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân;

 

Ca ngợi giai cấp công nhân;

 

Ca ngợi cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột và sự bất công trong xã hội;

 

Giải phóng nhân dân bị áp bức;

 

Phản ánh hiện thực xã hội;

 

Giúp mọi người quên đi thực tại xã hội và cuộc sống khổ cực của mình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Sự phát triển của văn học và nghệ thuật, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Đ

Là cuộc đấu tranh chống lại chế độ phong kiến;

Đ

Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân;

S

Ca ngợi giai cấp công nhân;

Đ

Ca ngợi cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột và sự bất công trong xã hội;

S

Giải phóng nhân dân bị áp bức;

Đ

Phản ánh hiện thực xã hội;

S

Giúp mọi người quên đi thực tại xã hội và cuộc sống khổ cực của mình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close