Bài tập 6 trang 36 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 36 VBT lịch sử 8: Sự phát triển của văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Quảng cáo

Đề bài

Sự phát triển của văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX được biểu hiện qua những thành tựu nổi bật nào?

- Về tư tưởng:

- Về văn học:

- Về âm nhạc:

- Về hội họa:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Sự phát triển của văn học và nghệ thuật.

Lời giải chi tiết

- Về tư tưởng:

+ Trào lưu Triết học ánh sáng của các nhà tư tưởng: Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rút-xô.

- Về văn học: xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn với các tác phẩm nổi tiếng. Ví dụ:

+ Lép Tôn-xtôi với các tác phẩm: Chiến tranh và hòa bình, Phục sinh,…

+ Ban-dắc: Tấn trò đời,…

- Về âm nhạc: nhiều thiên tài xuất hiện. Nhiều tác phẩm âm nhạc ra đời phản ánh cuộc sống, ca ngợi đấu tranh cho tự do.

+ Mô-da (Áo): Khát vọng mùa xuân, The Queen of Night,…

+ Bét-tô-ven (Đức): Các bản nhạc giao hưởng, concerto,…

- Về hội họa: Xuất hiện nhiều danh họa nổi tiếng.

+ Cuốc-bê với tác phẩmCội nguồn của sự sống....

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close