Bài tập 4 trang 35 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 35 VBT lịch sử 8: Tại sao nói: Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là một cuộc cách mạng

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nói: Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là một cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng của loài người?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Khoa học xã hội, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Vì:

- Chủ nghĩa xã hội khoa học phân tích và luận giải một cách khoa học các vấn đề về: tự nhiên, xã hội và con người dựa trên 3 góc độ: triết học, kinh tế học và chính trị - xã hội học.

- Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học giúp con người thay đổi nhận thức, vươn tới khoa học và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này để thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close