Bài tập 6 trang 23 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 23 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là sai về ý nghĩa lịch sử

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là sai về ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thắng lợi thời Lê Hoàn.

☐ Đánh bại cuộc xâm lược của nước ngoài.

☐ Giữ vững nền độc lập của dân tộc.

☐ Củng cố lòng tin ở sức mạnh và tiền đồ dân tộc.

☐ Làm cho quân Tống sợ không dám đến xâm lược nước ta.

b) Em hãy giải thích chi tiết đã ghi ở trang 31, SGK: “Chiến tranh chấm dứt, Lê Hoàn vẫn sai sứ sang Trung Quốc trao trả một số tù binh và đặt lại quan hệ bình thường”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn, suy luận trả lời.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) ☒ Làm cho quân Tống sợ không dám đến xâm lược nước ta.

b) Việc làm này của Lê Hoàn thể hiện thiện chí muốn được hòa bình, muốn thiết lập mối quan hệ hòa hảo với Trung Quốc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close