Bài tập 5 trang 70 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 70 VBT lịch sử 7: Trong những năm 1786 - 1788, nghĩa quân Tây Sơn đã ba lần tiến quân ra Bắc Hà

Quảng cáo

Đề bài

Trong những năm 1786 - 1788, nghĩa quân Tây Sơn đã ba lần tiến quân ra Bắc Hà. Hãy điểm lại ba lần tiến quân đó theo các nội dung sau:

Nguyên nhân

Mục tiêu

Thời gian

Người chỉ huy

Kết quả

Lần thứ nhất

 

 

 

 

Lần thứ hai

 

 

 

 

Lần thứ ba

 

 

 

 

Em hãy đánh giá kết quả đạt được sau ba lần tiến quân ra Bắc Hà nói trên:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III: Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân

Mục tiêu

Thời gian

Người chỉ huy

Kết quả

Lần thứ nhất

Diệt họ Trịnh

Giữa năm 1786

Nguyễn Huệ

Lật đổ chính quyền họ Trịnh, phá bỏ ranh giới sông Gianh (Lũy Thầy).

Lần thứ hai

Dẹp lộng quyền Nguyễn Hữu Chỉnh

 

Vũ Văn Nhậm

Diệt được Chỉnh, Nhậm lại kiêu căng, có mưu đồ riêng.

Lần thứ ba

Tiêu diệt Vũ Văn Nhậm

Giữa năm 1788

Nguyễn Huệ

Tiêu diệt Vũ Văn Nhậm, xây dựng chính quyền ở Bắc Hà.

* Đánh giá:

    Nghĩa quân Tây Sơn có công lao to lớn trong việc tiêu diệt họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài => Tạo điều kiện cơ bản cho việc thống nhất đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close