Bài tập 2 trang 69 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 69 VBT lịch sử 7: Khi quân Trịnh đánh vào, tại sao Nguyễn Nhạc lại phải tạm hòa hoãn

Quảng cáo

Đề bài

Khi quân Trịnh đánh vào, tại sao Nguyễn Nhạc lại phải tạm hòa hoãn với quân Trịnh? Đánh dấu x vào ô trống đầu câu về nguyên nhân mà em cho là đúng:

☐ Muốn liên kết với quân Trịnh để tiêu diệt chúa Nguyễn.

☐ Muốn yên mặt bắc để dồn sức đánh quân Nguyễn ở phía nam.

☐ Quân Trịnh quá mạnh, quân Tây Sơn sợ.

☐ Sợ quân Trịnh tìm cách liên kết với quân của chúa Nguyễn đánh quân Tây Sơn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Lật đổ chính quyền họ Nguyễn, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Muốn yên mặt bắc để dồn sức đánh quân Nguyễn ở phía nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close