Bài tập 3 trang 69 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 69 VBT lịch sử 7: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu ý mà em cho là đúng về ý nghĩa của

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu ý mà em cho là đúng về ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút.

A. Đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm, làm cho quân Xiêm sợ quân Tây Sơn như cọp.

B. Chứng tỏ quân Tây Sơn quá hùng mạnh, giỏi thủy chiến.

C. Nguyễn Ánh hết tham vọng cầu cứu giặc ngoại xâm.

D. Nước Đại Việt ta từ đây không có nước nào dám đến xâm lược.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)

Lời giải chi tiết

Chọn A. Đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm, làm cho quân Xiêm sợ quân Tây Sơn như cọp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close