Bài tập 5 trang 4 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 4 VBT lịch sử 8: Vì sao cách mạng Tư sản Hà Lan được coi là sự kiện mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao Cách mạng Hà Lan lại được coi là sự kiện mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại? Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng:

a) Cách mạng tư sản Hà Lan nổ ra đầu tiên (tháng 8 - 1566).

b) Lật đổ ách thống trị của Vương quốc Tây Ban Nha.

c) Cách mạng Hà Lan mở đầu thời đại mới - thời đại chủ nghĩa tư bản chiến thắng chế độ phong kiến.

d) Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hòa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Chọn c) Cách mạng Hà Lan mở đầu thời đại mới - thời đại chủ nghĩa tư bản chiến thắng chế độ phong kiến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close