Bài tập 8 trang 5 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 5 VBT lịch sử 8: Quý tộc mới có vai trò như thế nào trong cách mạng tư sản Anh?

Quảng cáo

Đề bài

Theo em “Quý tộc mới” có vai trò như thế nào trong cách mạng tư sản Anh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II: Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Tầng lớp “Quý tộc mới” đóng vai trò quan trọng:

+ Lãnh đạo cuộc cách mạng đi đến thành công.

+ Là nguyên nhân dẫn đến tính “không triệt để” của cuộc cách mạng tư sản Anh. Vì: tầng lớp quý tộc mới muốn lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế để tự do sản xuất và kinh doanh, nhưng tinh thần chống phong kiến của họ không triệt để, không quyết tâm xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến mà chỉ muốn cải tạo chế độ phong kiến chuyên chế cho phù hợp với lợi ích của mình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close