Bài tập 6 trang 4 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 4 VBT lịch sử 8: Nước Anh trước cách mạng tư sản câu nào đúng, câu nào sai?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các câu dưới đây nói về nước Anh trước cách mạng tư sản, câu nào đúng, câu nào sai? Nếu đúng viết chữ Đ, nếu sai viết chữ S vào ô trống đầu câu:

☐ Vào giữ thế kỉ XVII, quan hệ sản xuất TBCN ở nước Anh lớn mạnh nhất Châu Âu.

☐ Nhiều trung tâm lớn về kinh tế, thương mại, tài chính của nước Anh xuất hiện, tiêu biểu là ở Luân Đôn.

☐ Hàng hóa của Anh không thể cạnh tranh với hàng hóa của các nước châu Âu.

☐ Tầng lớp “Quý tộc mới” là những quý tộc phong kiến đã tư sản hóa, kinh doanh theo phương thức tư bản chủ nghĩa, như thuê công nhân nông nghiệp, mở công xưởng,…

☐ Mặc dù nông dân bị “rào đất cướp ruộng” nhưng đời sống của họ không nghèo khổ vì được kéo nhau ra thành thị làm thuê cho tư bản.

☐ Đến giữa thế kỉ XVII, mâu thuẫn xã hội nước Anh diễn ra hết sức gay gắt.

☐ Năm 1640, cuộc cách mạng tư sản Anh bùng nổ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh

Lời giải chi tiết

S

Vào giữ thế kỉ XVII, quan hệ sản xuất TBCN ở nước Anh lớn mạnh nhất Châu Âu.

Đ

Nhiều trung tâm lớn về kinh tế, thương mại, tài chính của nước Anh xuất hiện, tiêu biểu là ở Luân Đôn.

S

Hàng hóa của Anh không thể cạnh tranh với hàng hóa của các nước châu Âu.

Đ

Tầng lớp “Quý tộc mới” là những quý tộc phong kiến đã tư sản hóa, kinh doanh theo phương thức tư bản chủ nghĩa, như thuê công nhân nông nghiệp, mở công xưởng,…

S

Mặc dù nông dân bị “rào đất cướp ruộng” nhưng đời sống của họ không nghèo khổ vì được kéo nhau ra thành thị làm thuê cho tư bản.

Đ

Đến giữa thế kỉ XVII, mâu thuẫn xã hội nước Anh diễn ra hết sức gay gắt.

S

Năm 1640, cuộc cách mạng tư sản Anh bùng nổ.


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close