Bài tập 5 trang 28 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 28 VBT lịch sử 7: Hãy cho biết luật pháp thời Lý mang tính đẳng cấp và khuyến khích nông nghiệp phát triển:

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy cho biết luật pháp thời Lý mang tính đẳng cấp và khuyến khích nông nghiệp phát triển:

- Tính đẳng cấp thể hiện:

- Khuyến khích phát triển nông nghiệp thể hiện:

b) Hãy chọn những thông tin ở bên phải cho phù hợp với những nội dung ở bên trái:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Luật pháp và quân đội, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a)

- Tính đẳng cấp thể hiện: quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện. Xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân.

- Khuyến khích phát triển nông nghiệp thể hiện: nghiêm cấm việc mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

b)

- Cấm quân:

1. Bảo vệ vua và kinh thành.

4. Tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh trong cả nước.

- Quân địa phương:

2. Canh phòng ở các lộ phủ.

3. Hằng năm thay phiên nhau về quê sản xuất và luyện tập chiến đấu.

5. Tuyển chọn những thanh niên trai tráng ở nông thôn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close