Bài tập 2 trang 26 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 26 VBT lịch sử 7: Dùng bút màu đánh dấu vị trí kinh đô Hoa Lư và Thăng Long lên lược đồ

Quảng cáo

Đề bài

a) Dùng bút màu đánh dấu vị trí kinh đô Hoa Lư và Thăng Long lên lược đồ nước Đại Việt thế kỉ XI (để trống):

b) Kể tên các kinh đô nước ta theo thứ tự thời gian từ thời Văn Lang tới thời nhà Lý:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết

a)

b) Các kinh đô nước ta từ thời Văn Lang tới thời nhà Lý:

- Phong Châu (Phú Thọ)

- Cổ Loa

- Hoa Lư

- Thăng Long

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close