Bài tập 4 trang 27 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 27 VBT lịch sử 7: Việc dân ai có oan ức thì đánh chuông ở trước điện Long Trì xin vua xét xử nói lên điều gì?

Quảng cáo

Đề bài

a) Việc dân ai có oan ức thì đánh chuông ở trước điện Long Trì xin vua xét xử nói lên điều gì? Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng nhất:

☐ Luật pháp nghiêm minh.

☐ Nhà nước quan tâm đến dân, coi dân là gốc.

☐ Vua rất gần dân.

☐ Mọi người bình đẳng trước pháp luật.

b) Hãy điền vào chỗ chấm những thông tin cần thiết của sơ đồ tổ chức hành chính ở địa phương thời Lý:

Đơn vị hành chính

địa phương

Chức quan tương đương

Thành phần tham gia

24 lộ, phủ…

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Sự thành lập nhà Lý, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a) ☒ Mọi người bình đẳng trước pháp luật.

b)

Đơn vị hành chính

địa phương

Chức quan tương đương

Thành phần tham gia

24 lộ, phủ (châu). Dưới lộ phủ là huyện, hương, xã.

Tri phủ, tri châu.

Con cháu vua hoặc các đại thần.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close