Bài tập 3 trang 86 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 86 VBT lịch sử 8: Chính sách về văn hóa, giáo dục mà thực dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu các chính sách về văn hóa, giáo dục mà thực dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam trong thời gian này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Chính sách văn hóa, giáo dục

Lời giải chi tiết

Các chính sách về văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp:

- Vẫn duy trì chế độ giáo dục phong kiến.

- Mở một số trường học, cơ sở văn hóa, y tế để phục vụ nhu cầu học tập của con em quan chức thực dân và đào tạo một lớp người bản xứ phục vụ cho việc cai trị.

- Thi hành chính sách “ngu dân”, kìm hãm nhân dân ta trong vòng lạc hậu: khuyến khích các hủ tục lạc hậu, cho phép buôn bán thuốc phiện,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close