Bài tập 2 trang 85 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 85 VBT lịch sử 8: Chính sách khai thác về kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam

Quảng cáo

Đề bài

a) Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) dưới đây nội dung của chính sách khai thác về kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm 1897 - 1918:

- Về nông nghiệp:

- Về công nghiệp:

- Về giao thông vận tải:

- Về thương nghiệp:

- Về tài chính:

b) Em hãy rút ra nhận xét về chính sách kinh tế của thực dân Pháp theo các ý sau:

- Về mục đích của những chính sách trên:

- Ảnh hưởng của chính sách kinh tế trên đối với nền kinh tế và đời sống của nhân dân ta:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Chính sách kinh tế

Lời giải chi tiết

a)

- Về nông nghiệp:

+ Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất.

+ Duy trì phương thức sản xuất phong kiến (phát canh thu tô)

- Về công nghiệp:Tập trung vào công nghiệp khai thác: than và kim loại.

- Về giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông vận tải, đặc biệt là đường sắt.

- Về thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam.

- Về tài chính:

+ Tăng thuế cũ, đặt các loại thuế mới.

+ Bắt nhân dân phải mua trái phiếu do Pháp phát hành

b)

- Về mục đích: nhằm vơ vét tài nguyên thiên nhiên, sức người, sức của của Việt Nam để phục vụ cho sự phát triển của Pháp.

- Ảnh hưởng:

+ Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước được du nhập vào Việt Nam, mang lại nhiều tiến bộ hơn so với phương thức sản xuất phong kiến.

+ Kinh tế Việt Nam ngày càng kiệt quệ và bị lệ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp.

+ Đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực, bần cùng. Những cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân nổ ra khắp nơi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close