Bài tập 1 trang 84 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 84 VBT lịch sử 8: Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên

Quảng cáo

Đề bài

a) Em hãy hoàn thiện sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên:

b) Sơ đồ trên cho ta thấy điều gì? Em đồng ý với nhận định nào dưới đây thì đánh dấu x vào ô trống tương ứng:

☐ Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị”.

☐ Thực dân Pháp chi phối toàn bộ chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

☐ Kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến để cai trị.

☐ Đó là chính sách cai trị thâm độc của thực dân Pháp.

☐ Nhân dân Việt Nam rất căm thù bọn thực dân phong kiến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tổ chức bộ máy nhà nước

Lời giải chi tiết

a)

b)

☒ Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị”.

☒ Thực dân Pháp chi phối toàn bộ chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

☒ Kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến để cai trị.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close