Bài tập 1 trang 57 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 57 VBT lịch sử 8: Từ 1918 - 1939, ở châu Âu có những nét nổi bật gì?

Quảng cáo

Đề bài

Trong những năm 1918 - 1939, ở châu Âu có những nét nổi bật gì?

Điền dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

☐ Xuất hiện một số quốc gia mới: Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư....

☐ Kinh tế tiêu điều, khủng hoảng;

☐ Cách mạng bùng nổ ở nhiều nước;

☐ Các nước tư bản bước vào thời kì phát triển kinh tế nhanh chóng;

☐ Chính trị ổn định.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức cả bài, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Xuất hiện một số quốc gia mới: Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư....

☒ Kinh tế tiêu điều, khủng hoảng;

☒ Cách mạng bùng nổ ở nhiều nước;

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close