Bài tập 2 trang 57 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 57 VBT lịch sử 8: Nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở Anh, Pháp, Đức?

Quảng cáo

Đề bài

Dưới đây là bảng thống kê về sản lượng than và thép (Đơn vị: triệu tấn):

Năm

Nước

Than

Thép

1920

1929

1920

1929

Anh

233,0

262,0

9,2

9,8

Pháp

25,3

55,0

2,7

9,7

Đức

222,0

337,0

7,8

16,2

Em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở ba nước nêu trên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Những nét chung, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Sản xuất công nghiệp của các nước Anh, Pháp, Đức từ năm 1920 đến 1929, tăng trưởng nhanh chóng, giữa các nước có sự tăng trưởng không đều. Trong đó, Đức tăng nhanh nhất, sản lượng than tăng 1,5 lần, thép tăng gấp đôi.

- Sản lượng than và thép có sự chênh lệch rất lớn. Trong khi sản lượng than lên đến hàng trăm triệu tấn, sản lượng thép cao nhất là ở Đức: 16.2 triệu tấn.

=> Cho thấy, sự phát triển, tăng trưởng không đều giữa ba nước Anh, Pháp, Đức. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close