Bài tập 1 trang 37 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 37 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống chỉ mục đích xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu chỉ mục đích xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ:

☐ Thiết lập ách đô hộ của đế chế Mông Cổ trên đất Đại Việt.

☐ Chiếm Đại Việt để làm bàn đạp tấn công lên phía nam nước Tống.

☐ Chiếm Đại Việt để tấn công các nước Đông Nam Á.

b) Hãy điền các chữ đúng (Đ), sai (S) vào cuối các câu sau biểu hiện thái độ kiên quyết chống giặc của nhà Trần:

A. Bắt giam sứ giặc Mông Cổ

B. Ban lệnh chuẩn bị kháng chiến

C. Sắm sửa vũ khí, luyện tập võ nghệ

D. Thực hiện vườn không nhà trống để đánh giặc

E. Đưa quân sang đất Tống tấn công Mông Cổ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

Lời giải chi tiết

a) ☒ Chiếm Đại Việt để làm bàn đạp tấn công lên phía nam nước Tống.

b)

Đ A. Bắt giam sứ giặc Mông Cổ

Đ B. Ban lệnh chuẩn bị kháng chiến 

Đ C. Sắm sửa vũ khí, luyện tập võ nghệ

Đ D. Thực hiện vườn không nhà trống để đánh giặc

S E. Đưa quân sang đất Tống tấn công Mông Cổ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài