Bài tập 6 trang 39 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 39 VBT lịch sử 7: Hãy lập bảng thống kê sự chuẩn bị của quân Mông - Nguyên trong ba lần xâm lược Đại Việt

Đề bài

a) Hãy lập bảng thống kê sự chuẩn bị của quân Mông - Nguyên trong ba lần xâm lược Đại Việt:

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Lần thứ ba

 

 

 

b) Qua bảng trên, hãy cho biết nhà Nguyên chuẩn bị đánh Đại Việt lần thứ ba có gì khác hai lần trước. Điều đó gây cho quân dân Đại Việt những khó khăn gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về sự chuẩn bị của quân Mông Nguyên ở cả 3 lần, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a)

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Lần thứ ba

- Thực hiện kế hoạch “gọng kìm” để tiêu diệt Nam Tống và xâm lược Đại Việt.

- Hơn 3 vạn quân.

- Đánh Cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công Đại Việt từ phía nam. Phối hợp với cánh quân khác đánh từ phía bắc.

- 50 vạn quân.

- Đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản, tập trung lực lượng tấn công Đại Việt.

- Hơn 30 vạn quân và nhiều danh tướng.

b) Sau hai lần thất bại trước, lần thứ ba nhà Nguyên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Dồn toàn bộ sức mạnh, các tướng giỏi, chuẩn bị quân lương,… để tấn công Đại Việt.

Gây khó khăn cho quân dân Đại Việt: phải đối đầu với một lực lượng mạnh, quân số đông đảo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài