Bài tập 2 trang 37 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 37 VBT lịch sử 7: Em hãy chọn lí do nhà Trần thực hiện “vườn không nhà trống”

Đề bài

Em hãy chọn lí do nhà Trần thực hiện “vườn không nhà trống” trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông - Nguyên. Khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng:

A. Vì sợ giặc Mông Cổ, không dám đánh.

B. Làm cho giặc thiếu chỗ dựa, không có lương ăn, chết dần chết mòn. Lúc đó mở cuộc phản công.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Chọn B. Làm cho giặc thiếu chỗ dựa, không có lương ăn, chết dần chết mòn. Lúc đó mở cuộc phản công.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài