Câu 9.a, 9.b phần bài tập bổ sung – Trang 29,30 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 9.a, 9.b phần bài tập bổ sung – Trang 29,30 VBT Vật lí 9. Một đoạn dây điện trở AB làm bằng constantan mắc nối tiếp ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

9.a.

Một đoạn dây điện trở AB làm bằng constantan mắc nối tiếp với một đoạn dây điện trở BC bằng nicrom có cùng tiết diện và có cùng chiều dài (hình 9.1). Đặt vào hai đầu AC của đoạn mạch một hiệu thế 6V. So sánh:

a) Cường độ dòng điện đi qua AB và BC.

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu dây AB và hai đầu dây BC.

hình 9.1 - bài 9 trang 29,30 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

định luật Ôm \(I = \dfrac{U}{R}\) 

- điện trở của dây dẫn \(R = \rho .\dfrac{\ell }{S}\) 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Dây AB làm bằng constantan nối tiếp với dây BC bằng nicrom;

\(S_1 = S_2\); \(l_1 = l_2\); \(U_{AC} = 6 V\)

a) So sánh \(I_{AB}, I_{BC}\) ?

b) So sánh \(U_{AB}, U_{BC}\) ?

Lời giải:

a) Do điện trở AB nối tiếp với điện trở BC nên IAB = IBC

b) Do \(ρ_{AB} < ρ_{BC}\) mà cùng chiều dài, cùng tiết diện nên \(R_{AB} < R_{BC}\)

Mặt khác ta có \(U_{AB}/U_{BC} = R_{AB}/R_{BC}\) mà \(R_{AB} < R_{BC}\) nên \(U_{AB} < U_{BC}\)

9.b.

Một dây điện trở làm bằng constantan có chiều dài 1m, tiết diện 1mm2. Muốn thay dây điện trở này bằng dây điện trở làm bằng nikenlin mà không làm thay đổi cường độ dòng điện trong mạch điện thì phải chọn dây nikenlin có chiều dài 1m và tiết diện bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính điện trở của dây dẫn \(R = \rho .\dfrac{\ell }{S}\)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Dây constantan có: \(l_1 = 1m; S_1 = 1 mm^2\);

Dây nikelin có: \(l_2 = 1m; S_2\);

\(I_1 = I_2; S_2 = ?\)

Do \(I_1 = I_2\) nên \(R_1 = R_2\)

\(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{\rho _1}.{\ell _1}.{S_2}}}{{{\rho _2}.{\ell _2}.{S_1}}} = 1 \\\to {S_2} = 0,8m{m^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close