Bài 9 trang 154 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 154 VBT toán 9 tập 2. Xác định hệ số a của hàm số y=ax^2, biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(-2; 1). Vẽ đồ thị của hàm số đó.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Xác định hệ số \(a\) của hàm số \(y=ax^2\), biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm \(A(-2; 1).\) Vẽ đồ thị của hàm số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Thay tọa độ điểm \(A\left( { - 2;1} \right)\) vào hàm số \(y = a{x^2}\) để tìm \(a.\)

+) Xác định một số điểm thuộc đồ thị \(y = a{x^2}\) vừa tìm được và vẽ parabol đi qua các điểm đó.

Lời giải chi tiết

+) Thay \(x =  - 2;y = 1\) vào hàm số \(y = a{x^2}\) ta được \(1 = a.{\left( { - 2} \right)^2} \)\(\Rightarrow a = \dfrac{1}{4}\)

Hàm số là \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}.\)

Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}.\) (hình vẽ)

+) Ta có bảng sau: 

\(x\) \( - 4\) \(-3\) \( - 2\) \(0\) \(2\) \(3\) \(4\)
\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\) \(4\) \(\dfrac{9}{4}\) \(1\) \(0\) \(1\) \(\dfrac{9}{4}\) \(4\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close