Giải bài 8.2 trang 39 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hộp đựng 20 tấm thẻ được ghi số 1, 2, …, 20. Bạn Mai rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Một hộp đựng 20 tấm thẻ được ghi số 1, 2, …, 20. Bạn Mai rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp.

a) Liệt kê các kết quả có thể của hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

  • E: “Rút được tấm thẻ ghi số lẻ”;
  • F: “Rút được tấm thẻ ghi số chia hết cho 5”;
  • G: “Rút được tấm thẻ ghi số nguyên tố”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng kiến thức về kết quả có thể của hành động, thực nghiệm để liệt kê: Trong thực tế, có cách hành động, thực nghiệm mà kết quả của chúng không thể biết trước khi thực hiện. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ta có thể xác định được tất cả các kết quả có thể xảy ra (gọi tắt là các kết quả có thể) của hành động.

+ Sử dụng kiến thức về kết quả thuận lợi của biến cố để liệt kê: Xét một biến cố E, mà E có xảy ra hay không xảy ra tùy thuộc vào kết quả của hành động, thực nghiệm T. Một kết quả có thể của T để biến cố E xảy ra được gọi là kết quả thuận lợi cho biến cố E.

Lời giải chi tiết

a) Các kết quả có thể của hành động trên là: 1, 2, …, 20

b) Kết quả thuận lợi cho biến cố E là: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Kết quả thuận lợi cho biến cố F là: 5, 10, 15, 20

Kết quả thuận lợi cho biến cố G là: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close