Bài 8.1 trang 28 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.1 trang 28 sách bài tập vật lí 6 Chọn những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- trọng lực      - lực kéo         - cân bằng

- biến dạng     - Trái Đất       - dây gầu

a) Một gầu nước treo đứng yên ở đầu một sợi dây. Gầu nước chịu tác dụng của hai lực........ Lực thứ nhất là ...... của dây gầu; lực thứ hai là ...........của gầu nước. Lực kéo do .......... tác dụng vào gầu. Trọng lực do .......... tác dụng vào gầu (H.8.1a) 

b) Một quả chanh nổi lơ lửng trong một cốc nước muối; lực đẩy của nước muối lên phía trên và ............ của quả chanh là hai lực ............... (H.8.1.b)

c) Khi ngồi trên yên xe máy thì lò xo giảm xóc bị nén lại, .............. của người và xe đã làm cho lò xo bị ...........

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về trọng lực, lực tác dụng và lực cân bằng.

Lời giải chi tiết

a) Một gầu nước treo đứng yên ở đầu một sợi dây. Gầu nước chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Lực thứ nhất là lực kéo  của dây gàu: lực thứ hai là trọng lực của gầu nước. Lực kéo do dây gầu tác dụng vào gầu. Trọng lượng do Trái đất tác dụng vào gầu. (hình 8.1a) 

b) Một quả chanh nổi lơ lửng trong một cốc nước muối; lực đẩy của nước muối lên phía trên và trọng lực của quả chanh là hai lực cân bằng

c) Khi ngồi trên yên xe máy thì lò xò giảm xóc bị nén lại,  trọng lực  của người và xe đã làm cho lò xo bị biến dạng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài