Quảng cáo
 • pic

  Bài 11.1 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.1 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

 • pic

  Bài 11.2 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.2 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11.3 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.3 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg.

 • pic

  Bài 11.4 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.4 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước

 • pic

  Bài 11.5 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.5 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Mỗi hòn gạch "hai lỗ" có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1.200cm3

 • pic

  Bài 11.6 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.6 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Hãy tìm cách đo khối lượng riêng của cát khô đã được đặt lèn chặt.

 • pic

  Bài 11.7 trang 38 SBT Vật lí 6

  Gải bài 11.7 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?

 • pic

  Bài 11.8 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.8 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng

 • pic

  Bài 11.9 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.9 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng

 • pic

  Bài 11.10 trang 39 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.10 trang 39 sách bài tập vật lí 6. Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài