Bài 8 trang 16 SBT sử 11

Giải bài 8 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Giải ô chữ: Một số nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Quốc

Quảng cáo

Đề bài

Giải ô chữ: Một số nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX và nêu một vài thông tin về nội dung ở chữ đậm hàng dọc.

-   Ô chữ hàng ngang:

1. Chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời năm 1905.

2. Cuộc cách mạng gắn liền với tên tuổi của Tôn Trung Sơn.

3. Cuộc khởi nghĩa do Đồng Minh hội phát động ngày 10-10-1911.

4. Tên ông vua trị vì ở Trung Quốc trong những năm cuối thể kỉ XIX.

5. Một trong hai nhà nho yêu nước ở Trung Quốc đã lãnh đạo cuộc vận động Duy tân.

6. Một cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu cuối thế kỉ XIX.

7. Người được Quốc dân đại hội bầu làm Đại Tổng thống đứng đầu Chính phủ làm thời năm 1911.

8. Tên một đại thần của triều đình Mãn Thanh giữ chức Đại Tổng thống khi vua Thanh thoái vị. 

- Ô chữ đậm hàng dọc: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 3. Trung Quốc

Lời giải chi tiết

- Nội dung ô chữ đậm hàng dọc: Mãn Thanh

- Mãn Thanh: là tên một triều đại trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.

- Triều đại này từng được tộc người Nữ Chân (đứng đầu bởi Nỗ Nhĩ Cáp Xích) xây dựng với quốc hiệu Đại Kim vào năm 1616 tại Mãn Châu.

- Đến năm 1636, Hoàng Thái Cực đổi quốc hiệu thành Đại Thanh và mở rộng lãnh thổ vào lục địa Đông Á cũng như các khu vực xung quanh. Nhà Thanh chinh phục và trở thành triều đình cai trị của: Trung Quốc (1644-1659), Đài Loan (1683), Mông Cổ (1691), Tây Tạng (1751), Tân Cương (1759); hoàn thành cuộc chinh phục của người Mãn Châu.

- Trong thời gian trị vì, nhà Thanh đã củng cố quyền quản lý của họ đối với Trung Quốc, hoà nhập với văn hoá Trung Quốc, và đạt tới tầm ảnh hưởng cao nhất của Đế quốc Trung Hoa.

- Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của họ suy giảm trong thế kỷ XIX, và phải đối mặt với sức ép từ bên ngoài, nhiều cuộc nổi dậy của quần chúng nhân dân và sự thất bại trong các cuộc chiến tranh, nhà Thanh suy yếu từ cuối thế kỷ XIX.

- Nhà Thanh bị lật đổ sau cuộc Cách mạng Tân Hợi, với vị hoàng đế cuối cùng, Phổ Nghi vào ngày 12 - 2 - 1912.

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 16 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Nêu nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

 • Bài 6 trang 16 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Vì sao nói: Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

 • Bài 5 trang 15 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 11. Diễn biến của phong trào cách mạng ở Trung Quốc

 • Bài 4 trang 14 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu nội dung cơ bản học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

 • Bài 3 trang 14 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp

Quảng cáo
close