Bài 7 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 45 tập bản đồ Sử 12. Các sự kiện lịch sử chính trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp, từ 19 – 12 – 1946 đến hết chiến dịch Biên giới thu – đông 1950

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung bài học, em hãy hoàn thành bảng niên biểu dưới đây, để thấy được các sự kiện lịch sử chính trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp, từ 19 – 12 – 1946 đến hết chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Ý nghĩa sự kiện

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, mục 3. Chiến dịch Việt Bắc thu đông và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện và mục 4. Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch biên giới thu đông năm 1950

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Ý nghĩa sự kiện

Từ ngày 19-12-1946 đến ngày 17-2-1947

Cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16

Tạo điều kiện cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài

Thu-đông 1947

Chiến dịch Việt Bắc

Đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến bước qua giai đoạn mới

Thu đông 1950

Chiến dịch Biên giới

Giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường. Mở ra bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close