Bài 3 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 44 tập bản đồ Sử 12. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý trả lời đúng về ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.

A. chứng tỏ sự trưởng thành của quân đội ta

B. là cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta giành thắng lợi

C. chứng tỏ khả năng của quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tiến công quân sự lớn của địch

D. đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến bước qua giai đoạn mới

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Chiến dịch Việt Bắc thu đông và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 là đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến bước qua giai đoạn mới.

Chọn: D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close