Bài 7 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 7 trang 35 tập bản đồ Sử 11. Quan sát kĩ hình 52 trong SGK và với kiến thức trong bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát kĩ hình 52 trong SGK và với kiến thức trong bài học, em hãy:

- Dùng nét trải thể hiện lên lược đồ ở trang trước, cho thấy địa bàn hoạt động của nghĩa quân Trương Định.

- Kể những trận đánh lớn của nghĩa quân Trương Định:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau hiệp ước 1862

Lời giải chi tiết


Lược đồ cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì

* Những trận đánh lớn(Tân Hòa 28-2-1863) giặc Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ này. Nghĩa quân anh dũng chiến đấu suốt 3 ngày đêm, sau đó rút lui để bảo toàn lực lượng, xây dựng căn cứ mới ở Tân Phước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close