Bài 7 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 13 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh dấu X vào ô trống

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh dấu X vào ô trống.

☐ Là người đứng đầu Đảng Liên đoàn Hồi giáo và là Thủ tướng đầu tiên của Pakixan

☐ Là người lãnh đạo cuộc đấu tranh đòi độc lập hoàn toàn của nhân dân Ấn Độ những năm 1948-1950

☐ Là người đứng đầu Đảng Quốc đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ giành độc lập những năm 1948-1950

☐ Là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Ấn Độ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Ấn Độ

Lời giải chi tiết

☒ Là người đứng đầu Đảng Liên đoàn Hồi giáo và là Thủ tướng đầu tiên của Pakixan

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải