Bài 7 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 13 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh dấu X vào ô trống

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh dấu X vào ô trống.

☐ Là người đứng đầu Đảng Liên đoàn Hồi giáo và là Thủ tướng đầu tiên của Pakixan

☐ Là người lãnh đạo cuộc đấu tranh đòi độc lập hoàn toàn của nhân dân Ấn Độ những năm 1948-1950

☐ Là người đứng đầu Đảng Quốc đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ giành độc lập những năm 1948-1950

☐ Là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Ấn Độ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Ấn Độ

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

☒ Là người đứng đầu Đảng Liên đoàn Hồi giáo và là Thủ tướng đầu tiên của Pakixan

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close