Bài 5 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 6 tập bản đồ Sử 12. Lập bảng so sánh về quá trình phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng so sánh về quá trình phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN theo mẫu sau.

Vấn đề

Chiến lược hướng nội

Chiến lược hướng ngoại

Thời gian

Mục tiêu

Nội dung

Thành tựu

Hạn chế

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Các nước Đông Nam Á

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Vấn đề

Chiến lược hướng nội

Chiến lược hướng ngoại

Thời gian

Những năm 50-60 thế kỉ XX

Những năm 60-70 thế kỉ XX trở đi

Mục tiêu

Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ

Phát triển kinh tế

Nội dung

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa phát triển sản xuất

Tiến hành mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật nước ngoài, phát triển ngoại thương

Thành tựu

Sản xuất đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân trong nước, giải quyết thất nghiệp

Bộ mặt kinh tế-xã hội các nước có sự biến đổi. Tỉ trọng công nghiệp tăng, mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh

Hạn chế

Thiếu nguồn vốn, nguyên liệu và công nghệ, chi phí cao dẫn tới thua lỗ, tham nhũng, đời sống nhân dân khó khăn,…

Trải qua một số cuộc khủng hoảng, nền chính trị không ổn định

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close